VAD ÄR MOTIVERANDE SAMTAL?

Hur kan man motivera personer till beteendeförändring?
MI är en målinriktad kommunikationsmetod som bygger på samarbete med speciellt fokus på förändringsprat, d.v.s. att talaren uttalar ord som visar på en önskan om förändring, en tilltro till sin förmåga att förändra, samt skäl och behov att förändra. MI:s syfte är att stärka personens egen motivation och åtagande till förändring knutet till ett specifikt målbeteende genom att framkalla och utforska personens egna argument för förändring. (Miller och Rollnick 2010)