Välkommen till

Commitment Consulting Scandinavia AB!

 

Företaget grundades 2005 och drivs av Jaana Sandholm och Jeanette Ymén Johansson. 

Vår huvudverksamhet är föreläsningar, utbildningar, handledning och coachning i metoden Motiverande samtal, MI. Vi har idag utbildat över 5 000 personer i MI både inom den offentliga och privata sektorn.

Vi erbjuder även individuella samtal i livsstilsförändringar och personlig utveckling.