Om oss

Välkommen till Commitment Consulting Scandinavia AB!

Företaget grundades 2005 och drivs av Jaana Sandholm och Jeanette Ymén Johansson. Vår huvudverksamhet är föreläsningar, utbildningar, handledning och coachning i metoden Motiverande samtal, MI. Vi har idag utbildat över 5 000 personer i MI både inom den offentliga och privata sektorn. Vi erbjuder även individuella samtal i livsstilsförändringar och personlig utveckling.

Vi är socionomer och utbildades 2001 till MI tränare av dr. Stephen Rollnick som är en av metodens upphovsmän. Vi är anslutna till MINT, en global MI-förening med tränare och forskare inom metoden. Sedan 2001 har vi hållit i information, utbildningar och metodfokuserad handledning inom den offentliga sektorn. Chefsutbildningar inom den privata sektorn är något vi också erbjuder där fokus ligger på MI-anda. 

För att kunna erbjuda utbildningar baserade på den senaste forskningen inom metoden så deltar vi aktivt årligen i nätverksträffar, fortbildningsträffar och MI-konferenser i Norden och även internationellt. Vi är utbildade i samtalskodning enligt MITI och Clami genom Karolinska Insititutet. 

Jaana Sandholm

Jag är på heltid verksam med MI sedan 2008. Jag har under flera år varit anställd inom kriminalvården i Halmstad, bland annat som frivårdsinspektör, så jag har stor erfarenhet av myndighetsutövning. Jag har även hållit i motivations- och behandlingsprogram baserade på MI och KBT för klienter samt MI utbildning och handledning av personal. Jag har i flera år varit invald i styrelsen för MINT Nordic. Jag är även sedan hösten 2015 utbildad i MET (Motivational Enhancement Therapy), ett behandlingsprogram baserat på MI.

Jeanette Johansson Ymén

Jag arbetar deltid i företaget och är även anställd inom kriminalvården i Halmstad. Jag håller i motivations- och behandlingsprogram baserade på MI och KBT för klienter. Jag har även uppdrag som programutbildare/handledare i dessa program. Jag har tidigare arbetat inom vuxenpsykiatrin, socialtjänsten, missbruksvården samt som frivårdsinspektör så jag har stor erfarenhet av myndighetsutövning. Jag är invald som kassör i styrelsen för MINT Nordic.

Vad är motiverande samtal?

Hur kan man motivera personer till beteendeförändring?

MI är en målinriktad kommunikationsmetod som bygger på samarbete med speciellt fokus på förändringsprat, d.v.s. att talaren uttalar ord som visar på en önskan om förändring, en tilltro till sin förmåga att förändra, samt skäl och behov att förändra. MI:s syfte är att stärka personens egen motivation och åtagande till förändring knutet till ett specifikt målbeteende genom att framkalla och utforska personens egna argument för förändring. (Miller och Rollnick 2010)

Läs mer

Vi erbjuder:

Utbildningar

  • Grundutbildningar
  • Fördjupning
  • Metodfokuserad handledning
  • MI coach utbildning
  • Individuell MI återkoppling enlig MITI/CLAMI
  • MI via Skype
  • Läs mer »

Personlig utveckling

  • Ett eller en serie samtal i syfte att hjälpa dig att utvecklas som människa och/eller i din yrkesroll
  • Läs mer »

Tidigare kunder


Namn Namnsson - Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Integer nec odio. Praesent libero.


Namn Namnsson - Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Integer nec odio. Praesent libero.


Namn Namnsson - Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Integer nec odio. Praesent libero.


Namn Namnsson - Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Integer nec odio. Praesent libero.


Namn Namnsson - Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Integer nec odio. Praesent libero.


Namn Namnsson - Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Integer nec odio. Praesent libero.

Social Media

 Facebook

 Instagram

 LinkedIn

Kontakt

Commitment Consulting Scandinavia AB

Jeanette Johansson Ymén
Tel: +46 (0)70-877 59 75
E-post:
jeanette@motiverande-samtal.se

Jaana Sandholm
Tel: +46 (0)76-853 86 42
E-post:
jaana.sandholm@motiverande-samtal.se

Kontaktformulär

Skicka era uppgifter så kontaktar vi
er så fort som möjligt.
  

Copyright © Commitment Consulting Scandinavia AB, 2019